Menu Zamknij
Slider

BIP Informacje dla niepełnosprawnych

Hala „Siennicka” jest w pełni przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się̨ na wózkach inwalidzkich. Wejście do hali ma szerokie drzwi i jest bez progów, podobnie jak wejście na dużą salę, małą salę i siłownię. Wejście na bieżnię i do pomieszczeń́ administracji, które znajdują̨ się̨ na piętrze, umożliwia winda, przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Hala posiada szatnie, natryski i sanitariaty przystosowane dla osób poruszających się̨ na wózkach.

Obiekt posiada znak „Tu jest OK” nadany przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”.

Hala Sportowa „Saska” jest obiektem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada wydzielone miejsca postojowe na parkingu. Winda umożliwia osobom poruszającym się̨ na wózku dostanie się̨ na wszystkie trzy poziomy obiektu – do dużej sali, kortów ricocheta, siłowni, kręgielni, szatni i pomieszczeń́ administracji. Wydzielony kompleks szatniowo- sanitarny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada znak „Tu jest OK” nadany przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”.

Pływalnia „Wodnik” posiada wydzielone 2 stanowiska parkingowe dla osób poruszających się na wózkach. Wejście główne pływalni znajduje się na poziomie ziemi. Na parterze znajduje się szatnia odzieży wierzchniej, toaleta dla osób niepełnosprawnych, winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach oraz salon SPA i kręgielnia. Na I piętrze pływalni po przekroczeniu kas pływalni, w przebieralni znajduje się specjalnie przystosowana przebieralnia z toaletą i natryskiem. W hali basenowej do obu niecek basenowych prowadzą łagodne zejścia (schodki), brak wind – podnośników, które umożliwiają samodzielne wejście i wyjście z niecki basenowej. Utrudnione jest korzystanie z jacuzzi, znajdującego się na podwyższeniu po schodkach oraz sauny, znajdującej się poziom niżej, do której prowadzą schody. Oprócz hali basenowej na I piętrze znajdują się również pomieszczenia administracji. Na II piętrze pływalni znajduje się widownia z miejscem dla wózków oraz sala fitness.

Obiekt posiada znak „Tu jest OK” nadany przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”.

Pływalnia „Szuwarek” jest w pełni przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się̨ na wózkach inwalidzkich. Na terenie zewnętrznym pływalni znajdują się wydzielone 2 stanowiska parkingowe. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków. W holu głównym mieści się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem na basen znajduje się specjalnie przystosowana przebieralnia z łazienką. Do hali basenowej osoba niepełnosprawna może się dostać bez konieczności pokonywania jakichkolwiek progów. W hali basenu małego zamontowana jest winda (podnośnik), która umożliwia wejście i wyjście z niecki basenowej. Dodatkowo w holu głównym znajduje się winda umożliwiająca dostanie się na wózku do pomieszczeń administracji, sali fitness i siłowni.

Obiekt posiada znak „Tu jest OK” nadany przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”.

DO POBRANIA:

Skip to content